ГоловнаПро компанію

Про компанію

Фондове направління Фінансової групи "ЮНІВЕС" бере свій початок з 1997 року з моменту створення торговця цінними паперами.
По мірі розвитку і становлення фондового ринку України, а також для надання клієнтам Фінансової Групи "ЮНІВЕС" повного спектра послуг, фондове направління було розширено компанією з управління активами "ЮНІВЕС"

ТОВ «КУА «ЮНИВЕС», що представляє інвестиційний напрямок групи по роботі з активами і пасивами всієї Фінансової групи, а також координатором і керуючою компанією по спільним з партнерами групи проектам.

В управлінні компанії знаходяться два венчурних фонди:

 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕС-ІНВЕСТ» (код ЕДРІСІ: 233563);
 • Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕС-КАПІТАЛ» (код ЕДРІСІ: 233664).

Загальна вартість активів фонду, які знаходяться в управлінні складає більш ніж 198 млн. гривень. Статутний фонд компанії складає 14 млн. грн.

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - управління активами інституційних інвесторів на основі ліцензії, що видана Державною комісією по цінним паперам і фондовому ринку 09.12.2011 року, серія АГ № 580078.

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» є членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.

Перелік осіб, що обслуговують інвестиційні фонди:

 • Оцінювач майна:

  Приватне підприємство «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
  Код за ЄДРПОУ: 34603796;
  Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 64, офіс 315;
  Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: діє з 27.01.2017 року до 27.01.2020 року.».

 • Зберігач:

  Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»;
  Код за ЄДРПОУ: 21685166;
  Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43;
  Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи: з 12.10.2013 року – необмежений.

 • Аудиторська компанія:

  Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»;
  Код за ЕДРПОУ: 23877071;
  Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 60. квартира 4;
  Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських компаній та аудиторів, видане Аудиторською палатою України: з 26.01.2001 года по 26.11.2020 года;
  Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що видане НКЦПФР: з 18.12.2015 року по 26.11.2020 року.